Η Αγγλική γλώσσα σήμερα λόγω της παγκόσμιας διάδοσης και κατανόησης, αποτελεί «διεθνή γλώσσα» και είναι το δημοφιλέστερο μέσο συνεννόησης. Τα Αγγλικά είναι η επίσημη γλώσσα σε πολλά κράτη και διεθνείς οργανισμούς (ΟΗΕ, Ευρωπαϊκή Ένωση,..). Η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι ένα από τα «υποχρεωτικά» προσόντα που θα πρέπει να κατέχει κάθε ενήλικας, στην αναζήτηση θέσης εργασίας και αποτελούν το κλειδί για την παρακολούθηση πλήθους προπτυχιακών & μεταπτυχιακών σπουδών.

Στο κέντρο ξένων γλωσσών, φροντίζουμε με την χρήση πρότυπων εκπαιδευτικών μεθόδων, στην ορθή εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας, ώστε η συμμετοχή σε εξετάσεις αξιολόγησης σε πανεπιστήμια και κέντρα πιστοποίησης του εξωτερικού, να έχει επιτυχή έκβαση. Στο κέντρο ξένων γλωσσών λειτουργούν τμήματα, για μαθητές όλων των βαθμίδων (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο), για φοιτητές, αλλά και για ενήλικες (εντατική εκμάθηση) και τα παρεχόμενα προγράμματα σπουδών, οδηγούν στην απόκτηση των παρακάτω πιστοποιητικών γλωσσομάθειας:

1. First Certificate in English (FCE).

Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας στην Αγγλική ανώτερου μέσου επιπέδου (Β2), από το πανεπιστήμιο Cambridge. Αποδεικνύει την καλή χρήση του αγγλικού γραπτού και προφορικού λόγου για επαγγελματικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς.

2. Certificate in Advanced English (CAE).

Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας στην Αγγλική ανώτερου επιπέδου (Γ1) από το πανεπιστήμιο Cambridge. Είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού) και από τον ιδιωτικό τομέα. Αποδεικνύει την πολύ καλή γνώση & χρήση του αγγλικού γραπτού και προφορικού λόγου. Χρησιμεύει για ακαδημαϊκές σπουδές πανεπιστημιακού επιπέδου, για την αποτελεσματική διοικητική και επαγγελματική επικοινωνία, για την συμμετοχή σε επαγγελματικές συναντήσεις, σεμινάρια και έρευνες. Είναι παγκοσμίως αποδεκτό από πληθώρα οργανισμών, εργοδοτών και κυβερνητικών φορέων, ως αξιόπιστο αποδεικτικό στοιχείο καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.

3. Certificate of Proficiency in English (CPE).

Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας στην Αγγλική ανωτάτου επιπέδου (Γ2) από το πανεπιστήμιο Cambridge. Είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού) και από πανεπιστήμια, εργοδότες και κυβερνητικούς φορείς σε όλο τον κόσμο. Αφορά άτομα που διαθέτουν πολύ υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων στην Αγγλική και θέλουν να συμμετάσχουν, σε μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές, σε υψηλές διευθυντικές θέσεις διεθνών επιχειρήσεων, σε σεμινάρια και έρευνες. Είναι παγκοσμίως αποδεκτό από πληθώρα οργανισμών, εργοδοτών και κυβερνητικών φορέων, ως αξιόπιστο αποδεικτικό στοιχείο πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.

4. Examination for the Certificate of Competency in English (ECCE).

Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας στην Αγγλική ανώτερου μέσου επιπέδου (Β2), από το πανεπιστήμιο Michigan. Είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού), τον ιδιωτικό τομέα και σε διάφορες χώρες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ακαδημαϊκές σπουδές και για επαγγελματικούς σκοπούς.

5. Advanced Level Certificate in English (ALCE™).

Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας στην Αγγλική ανώτερου επίπεδου (Γ1), από το Hellenic American University. Είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού), τον ιδιωτικό τομέα και σε διάφορες χώρες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ακαδημαϊκές σπουδές και για επαγγελματικούς σκοπούς.

6. Examination for the Certificate of Proficiency in English (ECPE).

Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας στην Αγγλική ανωτάτου επίπεδου (Γ2), από το πανεπιστήμιο Michigan. Είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού), τον ιδιωτικό τομέα και σε διάφορες χώρες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ακαδημαϊκές σπουδές και για επαγγελματικούς σκοπούς. Οι κάτοχοι του ECPE μπορούν να αποκτήσουν Επάρκεια Προσόντων Διδασκαλίας Αγγλικής Γλώσσας από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

 

Στο κέντρο ξένων γλωσσών φροντίζουμε επίσης για την άψογη προετοιμασία των μαθητών, ώστε αυτοί να συμμετάσχουν με επιτυχία στα παρακάτω τεστ πιστοποίησης γενικών και εξειδικευμένων γνώσεων Αγγλικής γλώσσας.

1. Τest of English for International Communication (TOEIC®).

Είναι ένα ευέλικτο τεστ πιστοποίησης Αγγλικής γλώσσας. Αναγνωρίζεται από τον ιδιωτικό τομέα, το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), από ελληνικά & ξένα πανεπιστήμια, αλλά και επιχειρήσεις.

2. TOEFL iBT® (internet-based test).

Είναι εξέταση που αξιολογεί την ικανότητά της χρήσης και κατανόησης τόσο του γραπτού, όσο και του προφορικού λόγου της Αγγλικής σε πανεπιστημιακό επίπεδο.

3. Οι εξετάσεις International English Language Testing System (IELTS).

Είναι οι δημοφιλέστερες εξετάσεις αγγλικών στον κόσμο για σκοπούς εκπαίδευσης και μετεγκατάστασης.

4. GMAT.

Το GMAT είναι ένα τυποποιημένο τεστ το οποίο μετρά τις λεκτικές, μαθηματικές και αναλυτικές δεξιότητες σύνταξης ενός εγγράφου. Προορίζεται ώστε τα Ιδρύματα να αξιολογήσουν τη δυνατότητα των υποψηφίων να αντεπεξέλθουν στην προηγμένη μελέτη στους τομείς Business και Management

5. Graduate Record Examinations® (GRE®) Subject Tests.

Αποτελούνται από επτά τεστ αξιολόγησης επίδοσης (achievement tests) σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, τα οποία αξιολογούν τη γνώση των σπουδαστών σε συγκεκριμένα γνωστικά πεδία, όπως: Βιοχημεία, Ατομική και Μοριακή Βιολογία, Βιολογία, Χημεία, Αγγλική Λογοτεχνία, Μαθηματικά, Φυσική & Ψυχολογία.

testaki kentra koubi xenes glwsses seminaria
© ACTIVUM GROUP. All rights reserved