Τα Γαλλικά είναι η επίσημη γλώσσα πολλών κρατών και στις 5 ηπείρους και πολλών διεθνών οργανισμών (Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, ΟΗΕ, Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση) και είναι μετά τα αγγλικά η 2η γλώσσα εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης αποτελούν τη 2η ξένη γλώσσα διδασκαλίας στα σχολεία της Ευρώπης (1η είναι τα αγγλικά) και δίνουν την δυνατότητα παρακολούθησης προπτυχιακών & μεταπτυχιακών σπουδών, σε γαλλόφωνες χώρες. Σήμερα τα Γαλλικά (μαζί με τα Αγγλικά και τα Ισπανικά) θεωρούνται ως γλώσσα της διπλωματίας και αποτελούν παγκόσμιο μέσο συνεννόησης.

Στο κέντρο ξένων γλωσσών, μπορείτε να αποκτήσετε κατόπιν επιτυχούς εξέτασης, το αντίστοιχο πιστοποιητικό γνώσης της Γαλλικής Γλώσσας.

Στο κέντρο ξένων γλωσσών, οι μαθητές προετοιμάζονται μεθοδικά, στοχεύοντας στην επιτυχή αντιμετώπιση των εξετάσεων πιστοποίησης γλωσσομάθειας που διεξάγει το Ινστιτούτο Goethe και ο αρμόδιος φορέας πιστοποίησης του Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (Αυστριακό Δίπλωμα Γερμανικής Γλώσσας).

Στο κέντρο ξένων γλωσσών, παρέχονται προγράμματα σπουδών που είναι απολύτως προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις των εξετάσεων και παρέχουν στους μαθητές την κατάλληλη προετοιμασία για την επιτυχή αντιμετώπιση αυτών.

Στο κέντρο ξένων γλωσσών, λειτουργούν τμήματα προετοιμασίας για μαθητές όλων των βαθμίδων (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο), για φοιτητές, αλλά και για ενήλικες (εντατική εκμάθηση) και αφορούν όλες τις εξετάσεις του Ινστιτούτου Goethe και του ÖSD, που οδηγούν στην απόκτηση των παρακάτω πιστοποιητικών γλωσσομάθειας:

1. DELF Α1 | DELF Α1 PRIM

Πιστοποιεί την στοιχειώδη γνώση (A1) της Γαλλικής Γλώσσας.
Συνολική διάρκεια εξέτασης πλην προφορικής: 1 ώρα 20

2. DELF Α2 | DELF Α2 PRIM

Πιστοποιεί την βασική γνώση (A2) της Γαλλικής Γλώσσας.
Συνολική διάρκεια εξέτασης πλην προφορικής: 1 ώρα 40

3. DELF B1

Πιστοποιεί την μέτρια γνώση (Β1) της Γαλλικής Γλώσσας.
Συνολική διάρκεια εξέτασης πλην προφορικής: 1 ώρα 45

4. DELF B2

Πιστοποιεί την καλή γνώση (Β2) της Γαλλικής Γλώσσας. Το DELF B2 είναι αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ και ιδιαίτερα αναγνωρίσιμο και αποδεκτό και από τον ιδιωτικό τομέα.
Συνολική διάρκεια εξέτασης πλην προφορικής: 2 ώρες 30

5. DALF C1

Πιστοποιεί φοιτητές, που επιθυμούν να σπουδάσουν στα περισσότερα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Γαλλίας ή σε άλλες γαλλόφωνες χώρες, από οποιανδήποτε συμπληρωματική εξέταση όσον αφορά τις γνώσεις τους στη Γαλλική γλώσσα.
Συνολική διάρκεια εξέτασης πλην προφορικής: 4 ώρες

6. DALF C2

Πιστοποιεί την άριστη γνώση (C2) της Γαλλικής Γλώσσας. Το DALF C2 είναι αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ και ιδιαίτερα αναγνωρίσιμο και αποδεκτό και από τον ιδιωτικό τομέα. Όλοι οι κάτοχοι αυτού του διπλώματος έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν την Επάρκεια διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας που χορηγείται από το Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Σε όλα τα επίπεδα (DELF Α1 | DELF Α1 PRIM, DELF Α2 | DELF Α2 PRIM, DELF B1, DELF B2 & DALF C1) εξετάζονται 4 ενότητες: α) ακουστική κατανόηση, β) γραπτή κατανόηση, γ) γραπτή έκφραση και δ) προφορική έκφραση.

Είναι ευνόητο ότι σε κάθε επίπεδο διαφοροποιείται ο βαθμός δυσκολίας των εξεταζόμενων θεμάτων.

7. SORBONNE B1

Το δίπλωμα αυτό περιλαμβάνει τέσσερις δοκιμασίες:

α) Κατανόηση απλού λογοτεχνικού κειμένου και έκθεση, β) Γλωσσικές ασκήσεις, γ) Προφορική κατανόηση κειμένου και φωνολογικών ασκήσεων και δ) Προφορική έκφραση βάσει γραπτής εικόνας/κειμένου συνοδευόμενη από προσωπική παρουσίαση.

Απαιτούνται 350-400 ώρες διδασκαλίας
Συνολική διάρκεια εξέτασης : 2 ώρες

8. SORBONNE B2

Το δίπλωμα αυτό περιλαμβάνει τέσσερις δοκιμασίες: α) Κατανόηση κειμένου (λογοτεχνικού αποσπάσματος) και έκθεση, β) Γλωσσικές ασκήσεις, γ) Προφορική κατανόηση κειμένου λογοτεχνικού ενδιαφέροντος και δ) Προφορική έκφραση και παρουσίαση βάσει κειμένου μερικών γραμμών Το δίπλωμα αυτό προϋποθέτει ότι ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει με επιτυχία το επίπεδο DELF B1 και έχει κάνει προετοιμασία ενός έτους προτού παρακαθίσει στις εξετάσεις.

Διάρκεια εξέτασης: 2 ώρες και 30 λεπτά

9. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ | SORBONNE C1 LITTÉRATURE

Το δίπλωμα αυτό απευθύνεται αποκλειστικά στους κατόχους του διπλώματος Sorbonne B2, οι έχουν κατοχυρωμένη βαθμολογία το σύνολο του βαθμού τους στο Sorbonne B2 διαιρούμενο δια δύο. Εξετάζονται στα λογοτεχνικά έργα τα οποία αλλάζουν ανά δυο έτη.

Το δίπλωμα αυτό προϋποθέτει γνώσεις Γαλλικής γλώσσας και Γαλλικού πολιτισμού ανάλογες και αντίστοιχες αυτών του Γαλλικού απολυτηρίου.

Διάρκεια εξέτασης: 2 ώρες

10. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ | SORBONNE C1

Το δίπλωμα αυτό απευθύνεται στους μη κατόχους του διπλώματος Sorbonne B2.

Το δίπλωμα αυτό προϋποθέτει γνώσεις Γαλλικής γλώσσας και Γαλλικού πολιτισμού ανάλογες και αντίστοιχες αυτών του Γαλλικού απολυτηρίου. Απαλλάσσει από τεστ γλώσσας τους μη Γαλλόφωνους υποψηφίους οι οποίοι θα επιθυμούσαν να εγγραφούν για πτυχιακές – μεταπτυχιακές – διδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης

Η εξέταση περιλαμβάνει: α) Κατανόηση λογοτεχνικού κειμένου συνοδευόμενου από γραπτή έκφραση, β) Γλωσσικές ασκήσεις, γ) Λογοτεχνία αι δ) Προφορική έκφραση (λογοτεχνία και αυθεντικό κείμενο). Διάρκεια εξέτασης: 4 ώρες

11. ΔΙΠΛΩΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ | SORBONNE C2

Το δίπλωμα αυτό απευθύνεται αποκλειστικά στους κατόχους του διπλώματος Sorbonne C1 ή DALF C1 με τομείς επιλογής (Λογοτεχνία, Λογοτεχνία-Ιστορία, Λογοτεχνία-Μετάφραση, Λογοτεχνία-Ευρωπαϊκή Ένωση).

Οι γραπτές εξετάσεις περιλαμβάνουν: α) Ελεύθερη περίληψη κειμένου γενικής φύσεως για όλους τους υποψηφίους, β) Ανάλυση είτε του προηγούμενου κειμένου είτε φράση από αυτό με παραγωγή λόγου όχι λιγότερη των 300 λέξεων, γ) Μετάφραση (Μικρό κείμενο λογοτεχνικού ενδιαφέροντος από τη Γαλλική στην Ελληνική Γλώσσα καθώς και πέντε προτάσεις από την Ελληνική στη Γαλλική Γλώσσα), γ) Λογοτεχνία (Ερώτηση στην οποία απαντά ο υποψήφιος υπό μορφήν εκθέσεως ιδεών) και δ) Προφορικές εξετάσεις με ανάλυση ενός αποσπάσματος από ένα εκ των δυο λογοτεχνικών έργων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα και περίληψη-παρουσίαση υπό μορφή exposé του θέματος αυθεντικού κειμένου από τον γραπτό ή ηλεκτρονικό τύπο. Παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής σε μία ειδικότητα και αποδεικνύει ότι ο κάτοχός του δύναται να παρακολουθήσει ανώτερες σπουδές. Παρέχει το δικαίωμα απευθείας εγγραφής στα Γαλλικά Πανεπιστήμια και δικαίωμα εγγραφής στο Sorbonne C3.

Διάρκεια εξέτασης: 5 ώρες και 30 λεπτά

12. ΔΙΠΛΩΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ | SORBONNE C3

Οι γραπτές εξετάσεις περιλαμβάνουν:

α) Περίληψη, β) Μετάφραση (Κείμενο από μητρική γλώσσα στα Γαλλικά), γ) Έκθεση ιδεών ή λογοτεχνική ανάλυση και δ) Προφορικές εξετάσεις (Ιστορία, Λογοτεχνική ανάλυση και Γλωσσολογικές δεξιότητες)

Διάρκεια εξέτασης: 2 ώρες και 30 λεπτά)

testaki kentra koubi xenes glwsses seminaria
© ACTIVUM GROUP. All rights reserved