Εναρμονισμένα στα νέα εκπαιδευτικά δεδομένα και στις πιο σύγχρονες αντιλήψεις της εποχής τους, τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης ACTIVUM, προσφέρουν στους μαθητές ένα νέο εκπαιδευτικό μοντέλο.

Το νέο μοντέλο φροντιστηριακής εκπαίδευσης οργανώθηκε από τις Κεντρικές Υπηρεσίες του εκπαιδευτικού ομίλου ACTIVUM και αποτελεί προϊόν πολυετούς εμπειρίας στον εκπαιδευτικό χώρο, δυναμικής έρευνας των αναγκών των μαθητών και διαρκούς ενημέρωσης σε πρότυπα εκπαιδευτικά συστήματα.

Η λειτουργία του κέντρου στηρίζεται σε μια πρότυπη δοκιμασμένη οργανωτική - εκπαιδευτική δομή. Τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης ACTIVUM, λειτουργώντας σε σύγχρονους & φιλόξενους χώρους με ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά γνωρίσματα και μαθητοκεντρικό σχεδιασμό, ευνοούν την ομαδικότητα και ενισχύουν την διάθεση των μαθητών για παρακολούθηση και μελέτη. Η διάταξη των θέσεων των μαθητών εξασφαλίζει την παιδαγωγικότητα και καταργεί τα παραδοσιακά θρανία. Τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας και η χρήση των νέων τεχνολογιών ενεργοποιούν την κρίση των μαθητών και διευκολύνουν την εμπέδωση της διδασκόμενης ύλης.

Τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης ACTIVUM, προσφέρουν προγράμματα σπουδών για μαθητές όλων των τάξεων του Λυκείου - Γενικού Ενιαίου (ΓΕΛ) & Επαγγελματικού (ΕΠΑΛ) και του γυμνασίου.

testaki kentra koubi xenes glwsses seminaria
© ACTIVUM GROUP. All rights reserved