Η Γερμανική γλώσσα είναι η επίσημη γλώσσα σε ένα μεγάλο τμήμα της Ευρώπης (Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο και Ιταλία μόνο στο Νότιο Τυρόλο), αλλά και μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα Γερμανικά διδάσκονται σε σχολεία και πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο και παρέχουν την δυνατότητα παρακολούθησης πλήθους προπτυχιακών & μεταπτυχιακών σπουδών, αλλά και την δυνατότητα αναζήτησης θέσης εργασίας στις προαναφερθείσες χώρες.

Στο κέντρο ξένων γλωσσών, οι μαθητές προετοιμάζονται μεθοδικά, στοχεύοντας στην επιτυχή αντιμετώπιση των εξετάσεων πιστοποίησης γλωσσομάθειας που διεξάγει το Ινστιτούτο Goethe και ο αρμόδιος φορέας πιστοποίησης του Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (Αυστριακό Δίπλωμα Γερμανικής Γλώσσας).

Στο κέντρο ξένων γλωσσών, παρέχονται προγράμματα σπουδών που είναι απολύτως προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις των εξετάσεων και παρέχουν στους μαθητές την κατάλληλη προετοιμασία για την επιτυχή αντιμετώπιση αυτών.

Στο κέντρο ξένων γλωσσών, λειτουργούν τμήματα προετοιμασίας για μαθητές όλων των βαθμίδων (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο), για φοιτητές, αλλά και για ενήλικες (εντατική εκμάθηση) και αφορούν όλες τις εξετάσεις του Ινστιτούτου Goethe και του ÖSD, που οδηγούν στην απόκτηση των παρακάτω πιστοποιητικών γλωσσομάθειας:

1. Goethe-Zertifikat A1

Start Deutsch 1 (οι συμμετέχοντες στην εξέταση αυτή, συνιστάται να έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους). Με την απόκτηση του συγκεκριμένου πτυχίου αποδεικνύεται η δυνατότητα βασικής συνεννόησης, σε καθημερινές απλές εκφράσεις και αντιστοιχεί στο πρώτο επίπεδο (Α1) της κλίμακας έξι επιπέδων γλωσσικής επάρκειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (GER).

2. Goethe-Zertifikat A2

Με την απόκτηση του συγκεκριμένου πτυχίου αποδεικνύεται η επάρκεια βασικών γλωσσικών γνώσεων και αντιστοιχεί στο δεύτερο επίπεδο (Α2) της κλίμακας έξι επιπέδων γλωσσικής επάρκειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (GER). Υπάρχουν δύο δυνατότητες επιλογής προγραμμάτων σπουδών:

Α. Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch 2 (οι συμμετέχοντες στην εξέταση αυτή, είναι παιδιά και έφηβοι ηλικίας από 10 έως 16 ετών).

Β. Goethe-Zertifikat A2: Start Deutsch 2 (οι συμμετέχοντες στην εξέταση αυτή, συνιστάται να έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους)

3. Goethe-Zertifikat B1

Με την απόκτηση του συγκεκριμένου πτυχίου αποδεικνύεται η δυνατότητα συνεννόησης με σαφήνεια σε πιο πολύπλοκα θέματα (ελεύθερος χρόνος, εργασία, σπουδές,…) και αντιστοιχεί στο τρίτο επίπεδο (Β1) της κλίμακας έξι επιπέδων γλωσσικής επάρκειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (GER). Ο κάτοχος επάρκειας του συγκεκριμένου επίπεδου γνώσεων, μπορεί να παρακολουθήσει στη Γερμανία κάποιο προπαρασκευαστικό τμήμα (Studienkolleg), που αποτελεί προαπαιτούμενη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση σπουδών σε πανεπιστημιακό επίπεδο, να ζήσει και να εργαστεί στη Γερμανία και να αποκτήσει ένα επίσημο και διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό.

Υπάρχουν δύο δυνατότητες επιλογής προγραμμάτων σπουδών:

A. Goethe-Zertifikat Β1 για εφήβους (οι συμμετέχοντες στην εξέταση αυτή, συνιστάται να έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους) και

Β. Goethe-Zertifikat Β1 για ενήλικες (οι συμμετέχοντες στην εξέταση αυτή, συνιστάται να έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους).

Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται και για τις δύο περιπτώσεις είναι πανομοιότυπα.

4. Goethe-Zertifikat B2

Με την απόκτηση του συγκεκριμένου πτυχίου και πιστοποιεί γνώσεις σε προχωρημένο επίπεδο και αντιστοιχεί στο τέταρτο επίπεδο τέταρτο επίπεδο (Β2) της κλίμακας έξι επιπέδων γλωσσικής επάρκειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (GER). Ο κάτοχος επάρκειας του συγκεκριμένου επίπεδου γνώσεων, μπορεί να παρακολουθήσει στη Γερμανία κάποιο προπαρασκευαστικό τμήμα (Studienkolleg), που αποτελεί προαπαιτούμενη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση σπουδών σε πανεπιστημιακό επίπεδο, μπορεί να εργαστεί στον ιατρικό τομέα, να ζήσει και να εργαστεί στη Γερμανία και να αποκτήσει ένα επίσημο και διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό.

Η εξέταση Goethe-Zertifikat Β2 απευθύνεται σε εφήβους (που έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους) και ενήλικες.

Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται και για τις δύο περιπτώσεις είναι πανομοιότυπα.

5. Goethe-Zertifikat C1 Kleines Deutsches Sprachdiplom

Με την απόκτηση του συγκεκριμένου πτυχίου και πιστοποιεί γνώσεις σε πολύ προχωρημένο επίπεδο και αντιστοιχεί στο πέμπτο επίπεδο (C1) της κλίμακας έξι επιπέδων γλωσσικής επάρκειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (GER). Ο κάτοχος επάρκειας του συγκεκριμένου επίπεδου γνώσεων, μπορεί να παρακολουθήσει στη Γερμανία σπουδές σε πανεπιστημιακό επίπεδο, μπορεί να εργαστεί στον ιατρικό τομέα, να ζήσει και να εργαστεί στη Γερμανία και να αποκτήσει ένα επίσημο και διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό.

Η εξέταση Goethe-Zertifikat C1 απευθύνεται σε εφήβους (που έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους) και ενήλικες.

Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται και για τις δύο περιπτώσεις είναι πανομοιότυπα.

6. Goethe-Zertifikat C2 Großes Deutsches Sprachdiplom

Με την απόκτηση του συγκεκριμένου πτυχίου και πιστοποιεί άριστες γνώσεις και αντιστοιχεί στο έκτο επίπεδο (C2) της κλίμακας έξι επιπέδων γλωσσικής επάρκειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (GER). Ο κάτοχος επάρκειας του συγκεκριμένου επίπεδου γνώσεων, μπορεί να κατανοεί όλα όσα διαβάζει και ακούει στα Γερμανικά, μπορεί ως αλλοδαπός να εισαχθεί γερμανικά πανεπιστήμια και αναγνωρίζεται ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας που δίνει στον κάτοχο του το δικαίωμα να διδάξει Γερμανικά.

Η εξέταση Goethe-Zertifikat C2 απευθύνεται σε ενήλικες (που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους).

Στο κέντρο ξένων γλωσσών φροντίζουμε επίσης για την άψογη προετοιμασία των μαθητών, ώστε αυτοί να συμμετάσχουν με επιτυχία στα παρακάτω τεστ πιστοποίησης γενικών και εξειδικευμένων γνώσεων Γερμανικής γλώσσας.

1. TestDaF

Η εξέταση TestDaF είναι μια γλωσσική εξέταση σε προχωρημένο επίπεδο. Περιλαμβάνει τα επίπεδα B2 μέχρι C1 της κλίμακας έξι επιπέδων γλωσσικής επάρκειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (GER) και αναγνωρίζεται από όλα τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στη Γερμανία ως πιστοποιητικό γλωσσικής επάρκειας για την εισαγωγή σε αυτά. Δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις. Αφορά άτομα που επιθυμούν να σπουδάσουν, να κάνουν έρευνα ή να εργαστούν στη Γερμανία, να συμμετάσχουν σε γλωσσική εξέταση η οποία αναγνωρίζεται από όλες τις ανώτατες σχολές, να αποδείξουν σε ερευνητικά ιδρύματα και εργοδότες τις γνώσεις τους στη γερμανική γλώσσα. Η γλωσσική εξέταση TestDaF αναγνωρίζεται διεθνώς ως πιστοποιητικό γλωσσικής επάρκειας για επιστημονικούς σκοπούς και ακαδημαϊκά επαγγέλματα. Γι’ αυτή την εξέταση δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις. Για τη δήλωση συμμετοχής δεν απαιτείται πιστοποιητικό γλωσσομάθειας κατώτερου επιπέδου.

2. BULATS

Η εξέταση BULATS Deutsch-Test für den Beruf απευθύνεται σε ενήλικες που αναζητούν μια θέση στη διεθνή αγορά εργασίας και αξιολογεί τις γλωσσικές γνώσεις στον επαγγελματικό τομέα. Η διάρκεια της εξέτασης στις γλωσσικές σας γνώσεις στον επαγγελματικό τομέα είναι 60-90 λεπτά και αποτελεί πιστοποιητικό γλωσσομάθειας σε πολλές περιπτώσεις, ως απόδειξη επαρκούς γνώσης Γερμανικών.

Το ÖSD αποτελεί μια διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση της γερμανικής γλώσσας από το αυστριακό κράτος. Τα πιστοποιητικά ÖSD δεν έχουν ημερομηνία λήξης και αναγνωρίζονται σε όλα τα γερμανόφωνα κράτη και από το Α.Σ.Ε.Π.

Οι κάτοχοι των πιστοποιήσεων μπορούν σε όλες τις γερμανόφωνες χώρες,

  • να πραγματοποιήσουν σπουδές σε Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα,
  • να αναγνωρίσουν επαγγελματικά προσόντα
  • να πραγματοποιήσουν Ακαδημαϊκή Καριέρα και
  • να έχουν την δυνατότητα εργασίας.

Για την απόκτηση των πιστοποιήσεων ÖSD, πραγματοποιούνται εξετάσεις οι οποίες αφορούν τα επίπεδα γλωσσομάθειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR) και του "Profile deutsch".

Σε όλα τα επίπεδα εξετάζονται 4 ενότητες: α) κατανόηση κειμένου, β) ακουστική κατανόηση, γ) παραγωγή γραπτού λόγου και δ) παραγωγή προφορικού λόγου.

Είναι ευνόητο ότι σε κάθε επίπεδο διαφοροποιείται, τόσο ο βαθμός δυσκολίας, όσο και ο χρόνος κάθε επιμέρους εξέτασης.

1. ÖSD Kompetenz in Deutsch A1 / KID A1

Η εξέταση αφορά α) υποψηφίους 10-14 (KID A1) ετών και β) υποψηφίους μεγαλύτερους των 14 ετών (A1). Στην εξέταση αυτή οι υποψήφιοι εξετάζονται και αξιολογούνται από δύο εξεταστές του ÖSD. Προϋπόθεση για την απόκτηση του διπλώματος είναι η επιτυχία στα γραπτά και στα προφορικά.

2. ÖSD Kompetenz in Deutsch A2 / KID A2

Η εξέταση αφορά α) υποψηφίους 10-14 (KID A2) ετών και β) υποψηφίους μεγαλύτερους των 14 ετών (A2). Στην εξέταση αυτή οι υποψήφιοι εξετάζονται και αξιολογούνται από δύο εξεταστές του ÖSD. Προϋπόθεση για την απόκτηση του διπλώματος είναι η επιτυχία στα γραπτά και στα προφορικά. Σε περίπτωση αποτυχίας μέρους της εξέτασης (γραπτά ή προφορικά) υπάρχει η δυνατότητα επανάληψής του σε όλες τις εξεταστικές κατά τη διάρκεια ενός έτους από την ημέρα της πρώτης εξέτασης.

3. ÖSD Zertifikat B1 B1 Jugendvariante

Το Zertifikat B1 σχεδιάστηκε από κοινού από το ÖSD, το Goethe Institut (GI) και το Πανεπιστήμιο του Freiburg/Ελβετία. Διεξάγεται σε όλο τον κόσμο από το ÖSD και το Goethe Institut. Η εξέταση αφορά υποψηφίους μεγαλύτερους των 16 ετών. Οι υποψήφιοι 12-17 ετών μπορούν να λάβουν μέρος στην εξέταση Β1, με προσαρμοσμένη θεματολογία (B1j). Στην εξέταση αυτή οι υποψήφιοι εξετάζονται και αξιολογούνται από δύο εξεταστές του ÖSD. Υπάρχει η δυνατότητα να εξεταστούν σε κάθε δεξιότητα ξεχωριστά (modulare Prüfung) και να αποκτήσουν 4 διπλώματα, ένα για κάθε δεξιότητα. Υπάρχει όμως και η δυνατότητα απόκτησης ενός ενιαίου διπλώματος. Προϋπόθεση είναι η επιτυχία και στις τέσσερις ενότητες μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος.

4. ÖSD Zertifikat B2 / B2 Jugendvariante

Η εξέταση αφορά υποψηφίους μεγαλύτερους των 16 ετών. Οι υποψήφιοι από 14 ετών μπορούν να λάβουν μέρος στην εξέταση Β2, με προσαρμοσμένη θεματολογία (B2 ΜD j). Στην εξέταση αυτή οι υποψήφιοι εξετάζονται και αξιολογούνται από δύο εξεταστές του ÖSD. Προϋπόθεση για την απόκτηση του διπλώματος είναι η επιτυχία στα γραπτά και στα προφορικά. Σε περίπτωση αποτυχίας μέρους της εξέτασης (γραπτά ή προφορικά) υπάρχει η δυνατότητα επανάληψής του σε όλες τις εξεταστικές κατά τη διάρκεια ενός έτους από την ημέρα της πρώτης εξέτασης.

5. ÖSD Zertifikat C1 / C1 Jugendvariante

Η εξέταση αφορά υποψηφίους μεγαλύτερους των 16 ετών. Οι υποψήφιοι από 14 ετών μπορούν να λάβουν μέρος στην εξέταση C1, με μια προσαρμοσμένη εξέταση (Jugendvariante) θεματολογία. Στην εξέταση αυτή οι υποψήφιοι εξετάζονται και αξιολογούνται από δύο εξεταστές του ÖSD. Προϋπόθεση για την απόκτηση του διπλώματος είναι η επιτυχία στα γραπτά και στα προφορικά. Σε περίπτωση αποτυχίας μέρους της εξέτασης (γραπτά ή προφορικά) υπάρχει η δυνατότητα επανάληψής του σε όλες τις εξεταστικές κατά τη διάρκεια ενός έτους από την ημέρα της πρώτης εξέτασης.

6. ÖSD Zertifikat C2

Η εξέταση αφορά υποψηφίους μεγαλύτερους των 16 ετών. Στην εξέταση αυτή οι υποψήφιοι εξετάζονται και αξιολογούνται από δύο εξεταστές του ÖSD. Υπάρχει η δυνατότητα να εξεταστούν σε κάθε δεξιότητα ξεχωριστά (modulare Prüfung) και να αποκτήσουν 4 διπλώματα, ένα για κάθε δεξιότητα. Υπάρχει όμως και η δυνατότητα απόκτησης ενός ενιαίου διπλώματος. Προϋπόθεση είναι η επιτυχία και στις τέσσερις ενότητες μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος.

testaki kentra koubi xenes glwsses seminaria
© ACTIVUM GROUP. All rights reserved