Το Εκδοτικό τμήμα των Κεντρικών Υπηρεσιών του εκπαιδευτικού Ομίλου ACTIVUM, είναι υπεύθυνο για την ανάθεση συγγραφής, για την στοιχειοθεσία, για την καλλιτεχνική επιμέλεια, για την ανανέωση και για την έκδοση του εκπαιδευτικού υλικού, με το εφοδιάζονται όλα τα Φροντιστήρια ΜΕ ACTIVUM.

Το εκπαιδευτικό υλικό παρέχοντας Εκπαίδευση Κύρους, περιλαμβάνει 38 τίτλους βιβλίων για όλα τα μαθήματα Λυκείου και διατίθενται αποκλειστικά στους μαθητές των Φροντιστηρίων Activum.

Η συγγραφή του εκπαιδευτικού υλικού στηρίζεται στην επιτυχημένη και χρόνια εφαρμοσμένη διδακτική μέθοδο:
ΔΕΣ (Παρουσίαση Θεωρίας) - ΜΑΘΕ (Υποδείξεις - Μεθοδολογία) - ΕΦΑΡΜΟΣΕ (Άλυτες Ασκήσεις)

Για την χρήση του εκπαιδευτικού υλικού, δώσε τον Κωδικό του παραρτήματος!

testaki kentra koubi xenes glwsses seminaria
© ACTIVUM GROUP. All rights reserved