Οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν υπόψη τους:

  1. Ότι κανένα τμήμα - με εξαίρεση τα στρατιωτικά, αστυνομικά - δεν μπορεί να εγγυηθεί με σιγουριά την πλήρη και άμεση αποκατάσταση των πτυχιούχων του.
  2. Η επιλογή σπουδών με στενά οικονομικά κριτήρια και τις προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης, όχι μόνο δεν βοηθά στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας, αλλά είναι και επισφαλής, αφού η αγορά εργασίας συνεχώς αλλάζει. Από την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέχρι τη δυνατότητα ένταξης στην αγορά εργασίας θα έχουν περάσει επτά έως δέκα χρόνια (πτυχίο-μεταπτυχιακό και στρατός για τους άντρες).
  3. Oι μεταπτυχιακές σπουδές αποτελούν την άτυπη τεταρτοβάθμια εκπαίδευση και δίνουν τη δυνατότητα σε κάποιον απόφοιτο να εξειδικευτεί και να αποκτήσει καλύτερες προοπτικές.
  4. Η συνέχιση των σπουδών αποτελεί σημαντικό βήμα για την επαγγελματική σταδιοδρομία. Γιατί μπορεί να υπάρχουν υψηλά ποσοστά ανεργίας πτυχιούχων, ωστόσο, όσα περισσότερα εφόδια και τίτλους σπουδών έχει κάποιος τόσο περισσότερο αυξάνει τις ελπίδες για επαγγελματική αποκατάσταση. Πάντως τα ποσοστά ανεργίας είναι ακόμα πιο αυξημένα στους αποφοίτους του Δημοτικού και της Μέσης Εκπαίδευσης.
  5. Η επιλογή σπουδών και επαγγέλματος δεν μπορεί να είναι μονοδιάστατη και να υποτάσσεται σε μια οικονομική αντίληψη, αλλά να καθορίζεται από ποικίλα κριτήρια, έτσι ώστε να εκφράζει και να διαμορφώνει θετικά την προσωπικότητα κάθε ατόμου. Εξάλλου η προσωπικότητα «μετράει» μερικές φορές περισσότερο από το «χαρτί» στην προσπάθεια εξεύρεσης εργασίας. Επιπλέον βοηθάει έναν νέο να βλέπει πιο γρήγορα και πιο καθαρά τι γίνεται στην κοινωνία και στην αγορά, ώστε να παίρνει πιο σωστές αποφάσεις για τις επιλογές του και για τη στάση του απέναντι στα προβλήματα
testaki kentra koubi xenes glwsses seminaria
© ACTIVUM GROUP. All rights reserved