Τα ισπανικά αποτελούν μια από τις πλέον παγκοσμίως ομιλούμενες γλώσσες.

Η γνώση της ισπανικής γλώσσας αποτελεί ιδιαίτερο προσόν. Δίνει την δυνατότητα πρόσβασης σε ακαδημαϊκές σπουδές (π.χ. η κατοχή του διπλώματος Β2 απαιτεί βασική προϋπόθεση σε πολλά πανεπιστήμια για μεταπτυχιακές σπουδές) και αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες επιτυχούς εισόδου στην αγορά εργασίας.

Τα Διπλώματα Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας DELE, είναι οι μοναδικοί αναγνωρισμένοι διεθνώς επίσημοι τίτλοι και χορηγούνται από το Instituto Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας.

Στα εκπαιδευτήρια μας λειτουργούν τμήματα προετοιμασίας για τις όλες τις εξετάσεις DELE. Τα προγράμματα σπουδών είναι απολύτως προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις των εξετάσεων και παρέχουν στους μαθητές επαρκή προετοιμασία για την επιτυχή αντιμετώπιση αυτών.

Υπάρχουν τα παρακάτω επίπεδα για τις εξετάσεις DELE, τα οποία παρουσιάζονται με αύξοντα βαθμό δυσκολίας. Στις εξετάσεις για την απόκτηση των Διπλωμάτων Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας DELE, μπορεί να συμμετάσχει οποιοσδήποτε θέλει να πιστοποιήσει το επίπεδο της γλωσσομάθειας του στην ισπανική γλώσσα. Για την συμμετοχή στις εξετάσεις όριο ηλικίας (μέχρι τα 17έτη), υφίσταται μόνο για το Α1 Escolar και για το A2/B1 Escolar.

Diploma A1 & A1 Escolar

Πιστοποιεί την στοιχειώδη γνώση (A1) της Ισπανικής Γλώσσας.
Η εξέταση αποτελείται από τέσσερεις δοκιμασίες σε πεδία γενικής χρήσης της γλώσσας:

 • Κατανόηση γραπτού λόγου (45 λεπτά)
 • Κατανόηση προφορικού λόγου (20 λεπτά)
 • Παραγωγή γραπτού λόγου και αλληλεπίδραση (25 λεπτά)
 • Παραγωγή προφορικού λόγου και αλληλεπίδραση (15 λεπτά)

Diploma A2 & A2/B1 (Escolar)

Πιστοποιεί την Βασική γνώση (A2) της Ισπανικής Γλώσσας.
Η εξέταση αποτελείται από τέσσερεις δοκιμασίες σε πεδία γενικής χρήσης της γλώσσας:

 • Κατανόηση γραπτού λόγου (60 λεπτά)
 • Κατανόηση προφορικού λόγου (35 λεπτά)
 • Παραγωγή γραπτού λόγου και αλληλεπίδραση (50 λεπτά)
 • Παραγωγή προφορικού λόγου και αλληλεπίδραση (15 λεπτά)

Diploma B1

Πιστοποιεί την μέτρια γνώση (Β1) της Ισπανικής Γλώσσας.
Η εξέταση αποτελείται από τις παρακάτω δοκιμασίες:

 • Κατανόηση γραπτού λόγου (70 λεπτά)
 • Κατανόηση προφορικού λόγου (40 λεπτά)
 • Παραγωγή γραπτού λόγου (60 λεπτά).
 • Κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου και επικοινωνία (15 λεπτά)

Diploma B2

Πιστοποιεί την ικανοποιητική γνώση (Β2) της Ισπανικής Γλώσσας.
Η εξέταση αποτελείται από τις παρακάτω δοκιμασίες:

 • Κατανόηση γραπτού λόγου (70 λεπτά)
 • Κατανόηση προφορικού λόγου (40 λεπτά).
 • Μικτή επιδεξιότητα: Κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου και επικοινωνία (80 λεπτά)
 • Μικτή επιδεξιότητα: Κατανόηση γραπτού λόγου και Παραγωγή προφορικού λόγου και επικοινωνία (20 λεπτά / 20 λεπτά προετοιμασίας)

Diploma C1

Το δίπλωμα αυτό πιστοποιεί την πολύ καλή γνώση (C1) της Ισπανικής Γλώσσας.
Η εξέταση αποτελείται από τις παρακάτω δοκιμασίες:

 • Κατανόηση γραπτού λόγου και χρήση της γλώσσας (90 λεπτά)
 • Κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου και χρήση της γλώσσας (50 λεπτά)
 • Μικτή επιδεξιότητα: Κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου και επικοινωνία (80 λεπτά)
 • Μικτή επιδεξιότητα: Κατανόηση γραπτού λόγου και Παραγωγή προφορικού λόγου και επικοινωνία (20 λεπτά / 20 λεπτά προετοιμασίας)

Diploma C2

Το δίπλωμα αυτό πιστοποιεί την άριστη γνώση (C2) της Ισπανικής Γλώσσας.
Η εξέταση αποτελείται από τις παρακάτω δοκιμασίες:

 • Χρήση της γλώσσας, Κατανόηση γραπτού λόγου και ακουστική κατανόηση (105 λεπτά)
 • Μικτή επιδεξιότητα: Κατανόηση προφορικού λόγου και κατανόηση κειμένου, παραγωγή γραπτού λόγου και επικοινωνία (150 λεπτά)
 • Μικτή επιδεξιότητα: Κατανόηση κειμένου και παραγωγή προφορικού λόγου και επικοινωνία (20 λεπτά / 30 λεπτά προετοιμασίας)

Στην Ελλάδα, οι εξετάσεις για την απόκτηση των Διπλωμάτων DELE θα διεξάγονται πέντε φορές το χρόνο, τον Απρίλιο (Επίπεδα: B1, B2 και C1), το Μάιο (Επίπεδα: A1, A1 Escolar*, A2, Α2/B1 Escolar*,B1, B2, C1 και C2), τον Ιούλιο (Επίπεδα: A2, B1, B2, C1), τον Οκτώβριο (Επίπεδα: B1 και B2) και το Νοέμβριο (Επίπεδα: A1, A2, B1, B2, C1, C2) στο Instituto Cervantes και ο ΑΣΕΠ αναγνωρίζει και μοριοδοτεί από το επίπεδο Β1 και πάνω.

testaki kentra koubi xenes glwsses seminaria
© ACTIVUM GROUP. All rights reserved