Το σύγχρονο προφίλ του μορφωμένου Ευρωπαίου, πέραν τού άριστου χειρισμού της μητρικής γλώσσας της χώρας καταγωγής του, απαιτεί να γνωρίζει πολύ καλά τουλάχιστον μια ή δύο επιπλέον ξένες γλώσσες που ομιλούνται σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η γνώση αυτή αποτελεί σημαντικό έως απαραίτητο προσόν τόσο στην απρόσκοπτη παρακολούθηση προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών, όσο και στην επιτυχή αναζήτηση θέσης εργασίας στην συγκεκριμένη χώρα προορισμού.

Για τον λόγο αυτό ο εκπαιδευτικός όμιλος ACTIVUM λειτουργεί τμήματα εκμάθησης ξένων γλωσσών, τόσο για αρχαρίους όσο και για ενήλικες (εντατική εκμάθηση). Τα τμήματα αυτά δημιουργούνται άμεσα και σύμφωνα με την ζήτηση (σχεδόν κάθε μήνα) και σε αυτά διδάσκουν αποκλειστικά πτυχιούχοι των αντίστοιχων ξενόγλωσσων φιλολογικών τμημάτων.

Η εκπαιδευτική μας μέθοδος εγγυάται την επιτυχία σας !

testaki kentra koubi xenes glwsses seminaria
© ACTIVUM GROUP. All rights reserved