Για μας Συνεργάτης σημαίνει αξιοπιστία και για τον λόγο αυτό θα είμαστε πάντα μαζί για να παρέχουμε:

 • Χρήσιμες συμβουλές στην Διαχείριση προσωπικού (management),
 • Έξυπνες λύσεις στην Προβολή του εκπαιδευτηρίου Activumgroup, τόσο σε Tοπική όσο και Πανελλαδική εμβέλεια (marketing) και
 • Σωστή αξιοποίηση των ιδεών των Συνεργατών μας με ανταλλαγή απόψεων και γόνιμο διάλογο.

Τα βασικά σημεία του Μοντέλου Franchising Activum περιλαμβάνουν:

 • Αποκλειστικότητα γεωγραφικής περιοχής,
 • Στοχευμένη Τιμολογιακή πολιτική.
 • Επιλογή Θέσης & παροχή Τεχνογνωσίας κατασκευής του εκπαιδευτηρίου ACTIVUM group.
 • Επιλογή Κατάλληλου Εκπαιδευτικού Προσωπικού
 • Υποστήριξη με εγχειρίδια λειτουργίας & οργάνωσης του εκπαιδευτηρίου ACTIVUM group.
 • Συνεχής εκπαίδευση και δυναμική υποστήριξη του Franchisee σε θέματα οργάνωσης, πωλήσεων και διοίκησης ανθρώπινων πόρων.
 • Συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού του εκπαιδευτηρίου ACTIVUM groupσε τεχνικές διδασκαλίας και επικοινωνίας.
 • Ολοκληρωμένες και ενιαίες λειτουργίες marketing, με προωθητικές ενέργειες που εξασφαλίζουν έντονη διαφημιστική προβολή του εκπαιδευτηρίου ACTIVUM group.
 • Καινοτόμα, εξειδικευμένα & εξατομικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και εφαρμογές (μέθοδος ACTIVUM)
 • Εξασφάλιση υψηλής ποιότητας Υπηρεσιών και Οικοδόμηση σχέσεων πιστότητας με τον Μαθητή - Γονείς.
 • Πολλαπλές εκπαιδευτικές Υπηρεσίες
 • Υποσκελισμός των μηνιαίων εξόδων μετά από 12 μήνες λειτουργίας,
 • Υψηλή κερδοφορία, με ταχύτατη απόσβεση επενδυτικού κεφαλαίου μετά από 2 έως 3 χρόνια.
 • Λογιστικές συμβουλές και
 • Νομικές και Φοροτεχνικές συμβουλές.

Βασικός σκοπός του εκπαιδευτικού ομίλου ACTIVUM, είναι η επιλογή, εκπαίδευση και υποστήριξη ικανών και επιτυχημένων Συνεργατών που έχουν την επιθυμία και την δυνατότητα να λειτουργήσουν το σύστημα franchise που έχουμε αναπτύξει, έτσι ώστε η επίτευξη των κοινών στόχων να είναι απόλυτα διασφαλισμένη. Το σύστημα franchise παρέχει σε κάθε νέο μέλος του εκπαιδευτικού ομίλου ACTIVUM όλες εκείνες τις γνώσεις και διαδικασίες, που θα καταστήσουν το Εκπαιδευτήριο ACTIVUM group κερδοφόρο, επιτυχημένο και ανταγωνιστικό.testaki kentra koubi xenes glwsses seminaria
© ACTIVUM GROUP. All rights reserved